ΒΟΥΛΑ, ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 97 & ΔΙΓΕΝΗ
210 960 0588

Δικαιολογιτικά

HomeΔικαιολογιτικά

Δικαιολογιτικά

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για αγορά αυτοκινήτου (ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ)
 • Αριθμό Φορολογικού Μητρώου
 • Δυο Υπεύθυνες Δηλώσεις θεωρημένες από την Αστυνομία για το γνήσιο της υπογραφής.(Για τα κείμενα των δηλώσεων επικοινωνήστε μαζί μας)
Δικαιολογητικά που απαιτούνται για αγορά αυτοκινήτου (ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ)
 • Εκκαθαριστικό Σημείωμα από την Εφορία ή Αντίγραφο της Φορολογικής Δήλωσης
 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητος
 • Δυο Υπεύθυνες Δηλώσεις θεωρημένες από την Αστυνομία για το γνήσιο της υπογραφής.(Για τα κείμενα των δηλώσεων επικοινωνήστε μαζί μας)
Δικαιολογητικά που απαιτούνται για πώληση αυτοκινήτου
 • Αδεια Κυκλοφορίας – Χωρίς Παρακράτηση Κυριότητας
 • Σήμα και Απόδειξη Τελών Κυκλοφορίας των 2 Τελευταίων Ετών
 • Πρόσφατη Κάρτα Καυσαερίων
 • ΚΤΕΟ που δεν έχει λήξει (εφ’ όσον υποχρεούται)
 • Φωτοτυπία της Φορολογικής Δήλωσης (1η – 3η σελίδα)
 • Φορολογική Ενημερότητα
 • Εκκαθαριστικό Σημείωμα από την Εφορία
 • Τρείς Υπεύθυνες Δηλώσεις θεωρημένες από την Αστυνομία για το γνήσιο της υπογραφής.

 • Εγγύηση
 • Αξιοπιστία
 • Πραγματικές Ευκαιρίες

NEW ARRIVALS

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Βούλα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 97 & Διγενή
Τηλέφωνο: 210 960 0588
FAX: 210 960 2306
Email: info@autopolis.gr
Επικοινωνήστε Μαζί Μας